Monthly Archive:: June 2016

Var äter man i Vendels socken?

Vendel är en liten plats och det mesta är endast öppet under sommarsäsongen i Vendels socken. Golfrestaurangen Erik XIV finns på golfklubbens hotell. Det går lika

Varför människor besöker Vendel socken

Den största anledningen till att besöka Vendel socken är troligen de historiska fynd som gjordes från Vendeltiden. Fynd som var av så stor betydelse för vår

Vendelsjön – den vackra sjön

I Vendels socken ligger Vendelsjön. Den är ca 9 km lång och endast 2 meter djup. Vanliga arter av insjöfisk finns som abborre, gädda och gös.