Båtgravarna

Det är oerhört spännande när något historiskt visar sig vara i det närmaste unikt. Det var det som hände i Vendels socken på 1880-talet när arkeologen Hjalmar Stolpe fick leda utgrävningar av det gravfält som upptäcktes av en slump, när den dåvarande kyrkogården skulle utvidgas. Ingen hade vetat om det tidigare. Hela 14 stycken båtgravar hittades. Fyndet skapade namn åt den tidsperiod de flesta gravarna kom ifrån, nämligen Vendeltiden.

Begreppet båtgrav innebär att en kropp har lagts i en båt med vissa ägodelar bredvid och sedan har hela båten begravts under en hög av jord. Det vanliga var att man brände båten och sedan begravde alltsammans. Båtgravar har endast hittats i Skandinboat graveavien, förutom på en plats i England som heter Sutton Hoo, vilket bevisar att människorna haft kontakt med varandra. Alla båtgravar som upptäckts är från Vendeltiden ca 500 e.Kr – 800 e. Kr eller Vikingatiden ca 800 e. Kr- 1100 e. Kr. Alla fynd är dessutom från Östergötland, Västmanland eller Uppland.

Ett exempel på en plats där båtgravar hittats förutom i Vendels socken är Tuna Gravfält, Badelunda socken. Där hittades 8 båtgravar där alla de döda var kvinnor. Detta visar troligen att även kvinnor kunde besitta stor makt på den tiden. Vanligen hittas vapen i gravarna men även bruksföremål, smycken, mynt och offrade djur som hästar och hundar. Kvaliteten på fynden har ofta varit god och det är relativt ovanligt från den här perioden. Båtarna är mellan 7-9 meter långa.

Det finns flera olika platser i dessa tre landskap där man ännu inte gjort några utgrävningar men man säkert vet att det är båtgravar det handlar om, som till exempel i Norsa, Köping socken i Västmanland och Skamby i Kuddby församling, Östergötland. Båtgravarna är en unik del av vår nordiska historia och det finns intresse för detta världen över. Detta är något att vara stolt över.