I Vendels socken finns olika intressanta byggnader att besöka och beundra. Vendels kyrka har anor från medeltiden och byggdes redan under senare delen av 1200-talet i romansk stil. Under tidens gång har ombyggnader och tillbyggnader skett. Kyrkan togs i bruk under tidigt 1300-tal och därefter tillkom vackra målade dekorationer. Av dessa finns idag fragment kvar. Under 1400-talet målades stora väggmålningar, främst av konstnären Johannes Iwan som dessutom kom från Uppland.

Orgel och predikstol tillkom under 1600-talet och var gåvor från den lokale bruksägaren Anders Larsson Höök och hans hustru Anna Mackeij.

På 1700-talet installerades fönster för att få in mer ljus i kyrkan och samtidigt målades väggarna vita och de fina målningarna från 1400-talet täcktes då. Tursamt nog togs enÖrbyhus Castle del av målningarna fram under restaureringen under 1930-talet och dessa går att titta på idag. En annan intressant byggnad är Örbyhus slott som ligger ca 5 min utanför Uppsala. Förr var detta en mycket viktig byggnad då ett otal kungar bott här. Byggnaden är från 1300-talet och har i omgångar ägts av olika adelssläkter som Sparre, Bielke, Krummedige. På 1400-talet togs borgen över av Johan Kristiernsson Vasa, Gustav Vasas farfar.

Många drömmer om att bo på ett sådant slott i Vendels socken. Är du dock inte född av adligt börd eller rik som ett troll förblir drömmen om en sådant boende bara en dröm. Så vida du inte har turen på din sida och låter ödets träningar rulla på SverigeOnlineCasinos.se. Drömmen kanske kan bli verklighet.

Gustav Vasa gjorde ett riksfäste av denna borg och den tjänade som fängelse under lång tid. Vasaätten hade slottet i sin ägo under en längre period som troligen är mest känd för Erik XIV förgiftades med ärtsoppa här av sin bror Johan III, år 1577. Därefter blev borgen ett med slottet och gick vidare till flera olika ägare, bland annat Bieke ännu en gång för att så småningom hamna i ägo hos familjen De Geer på 1700-talet. I slutet av 1800-talet såldes gården efter att ha gått i arv under några generationer. Under 1900-talet har gården restaurerats grundligt och idag är slottet ett fint privatboende. Dock kan man delta i guidade turer eller lyssna på klassiska konserter under sommaren.