De medeltida målningarna

Under medeltiden, speciellt första halvan ca 1000-1300, ägnade man stor tanke och känsla åt Gud. Detta speglades i de målningar som gjordes under medeltiden. Katolicismen var helt dominant i hela Europa och meningen med konst över huvud taget var att prisa Gud. Det största målet var att utsmycka kyrkor till Guds ära. Konstnärer förväntades se det på samma sätt. Deras konst var en del av helheten och skulle inte sticka ut.

Eftersom kristendomen utvecklades i det romerska imperiet var konsten starkt påverkad av den konst som funnits där, den klassiska konsten. Klassisk konst innebar inspiration fThe medieval paintingsrån den grekiska eller den romerska antiken. Därför var de tidigaste motiven starkt påverkade av vilka motiv man använt där, till exempel vindruvsklasar och herdar men de fick kristna betydelser och man glömde bort ursprungsbetydelsen så småningom.

Efter hand som den kristna konsten utvecklades lämnade man mer och mer de antika motiven. Nu togs inspirationen från riddardikter om hög moral som exempelvis legenden om Göran och draken.

I många kyrkor fanns livfullt målade bilder med mycket färg och de skulle lära församlingen berättelserna ur Bibeln. De flesta människor under den här tiden kunde inte läsa och kanske förstod de heller inte allt vad som sades under predikan då den var på latin.

Målningar på helgon och en upphöjd Kristus var ett vanligt tema. Det var stor skillnad på den vanliga människan och personerna i kyrkans målningar. En detalj att lägga på minnet är att under den romanska tiden framställdes Kristus som upphöjd och som en kung som övervann döden efter sin korsfästelse. Senare kom man att framställa honom som en martyr och den bilden har följ med oss in i vår moderna tid. Att måla på kyrkväggarna var ingen tradition som fanns i Sverige men man lärde sig genom att främst italienska konstnärer kom hit.