Fynd från båtgravfältet i Vendel

Båtgravfältet i Vendel är i det närmaste unikt i världen och ett av de mäktigaste i Sverige. I princip alla båtgravar kommer från Vendeltiden. En båtgrav betyder att man lagt den dödes kropp med tillhörigheter i en båt och sen har hela båten begravts i stället för att brännas, som annars var det vanliga tillvägagångssättet. Eftersom man begravde på detta sätt, finns många fynd från gravarna.

I Vendel har man hittills grävt ut 14 stycken gravhögar. Gravfältet fanns på nuvarande kyrkogården i Vendel. Det var en slump att gravarna upptäcktes på 1880-talet då man skulle utvidga kyrkogården. En del av gravarna var plundrade sedan tidigare men vissa fynd gjordes. Några av de mest kända och finaste fynden är tvåeggade svärdtwo-edged swords och andra svärd, sköldar, spjut, hjälm och pilar. Utöver vapen och tillbehör till dessa fann arkeologerna glasbägare, betsel, spelbrickor och olika verktyg. Metallföremål var oftast riktigt utsmyckade med ornament som föreställer djur eller andra former. Allt detta låg i båten tillsammans med den döde. Utanför båten hittades hästar och hundar som offrats till den avlidnes ära. Båtarna var mellan 7-9 meter långa och alltihop har begravts under en stor hög med jord. När gravfältet överraskande hittades på 1880-talet syntes inte högarna längre och det var anledningen till att de fått vara så pass orörda. De plundrade gravar som hittades hade plundrats mycket tidigare.

Viss kuriosa i sammanhanget är att man endast påträffat denna typ av båtgravar i just Norden och ett ställe till, en plats i England som kallades Sutton Hoo. Här har man hittat liknande båtgravar där människorna placerats likadant och med liknande saker i båtarna. Det bör betyda att de haft en kontakt. Fynden håller mycket hög nivå och är välbevarade och anses mycket viktiga för svensk historia. Efter utgrävningarna var avklarade har man flyttat på allt och fynden finns idag på Historiska museet i Stockholm.