Varför är Vendels socken viktig?

Mänskligheten är överlag dålig på att minnas sin historia. Oftast minns vi det vi själva varit med om och det äldre generationer berättat för oss. Utöver det varierar människans kunskap stort om det som varit. Alla är heller inte speciellt intresserade av historien som skett så långt före vår egen tid som Vendeltiden. För skandinavisk historia är dock Vendel och det som kallas Vendeltiden en speciellt del av vår historia. De internationellt kända båtgravarna är unika och vi har tur som har fått så mycket kunskap genom utgrävningarna som gjorts.

Man kan tycka Vendeltiden är en mycket lokal företeelse i en relativt liten region. Idag bor drygt 2000 personer i socknen och det låter inte så respektingivande men för vår historia spelar det stor roll. Här har många viktiga saker skett för processen att skapa ett rike. Uppland har alltid varit centrum för vad som skett i det som så småningom blev konungariket Sverige. Birka sägs vara den första staden och den anlades av vikingar i slutet av 700-talet på ön Björkö i Mälaren. Det är inte ens 5 mil mellan Birka och Vendels socken. Senare säger man att Sigtuna var den första riktiga staden och grundades strax före år 1000. Även Sigtuna ligger inom detta område som var strategiskt viktigt för Sveriges grundande.

UndÖrbyhuser 1400-talet kom Örbyhus i Gustav Vasas farfars ägo, Johan Kristiernsson Vasa. Örbyhus slott, som det heter idag, blev en strategisk plats för flera kungar, bland annat Gustav Vasa som köpte det av sina kusiner efter att han blivit kung. Borgen, som den var då, gjordes till ett riksfäste med vallar, gravar, hemliga förråd och vapen. Borgen användes dock mest som fängelse. Mest känd är den på grund av den hemska handlingen som Johan III utsatte sin bror Erik XIV för, nämligen den berömda ärtsoppan som gjorde att Erik förgiftades och dog.