Vendel socken och kyrkan från medeltiden

Är du turist och planerar en vistelse i Uppland finns en mycket intressant socken att besöka, nämligen Vendel. De fynd från båtgravar som har påträffats där har gett upphov till namnet på en historisk tidsperiod, Vendeltiden.

I Vendels socken finns också en känd kyrka från medeltiden. Man kan säga att det var tack vare kyrkan man påträffade det båtgravfält som gjorde socknen så känd, eftersom fynden påträffades i samband med en utvidgning av kyrkogården. En intressant uppgift om denna kyrka handlar om dess medeltida väggmålningar av Johannes Iwan. Som ofta på den tiden avbildades motiv Vendel Churchhföreställande Sankt Göran och draken och den heliga Katarina. Dessvärre kalkade man över alla medeltida målningar i samband med en renovering på 1700-talet. Man ville modernisera, öka ljusinsläppet och göra hela kyrkan ljusare. I en strävan att uppnå sina mål gjordes hela kyrkan vit invändigt samtidigt som man satte in fler fönster.

Turligt nog lyckades man på 1930-talet ta fram de medeltida målningarna igen, så den som besöker Vendels kyrka idag kan se dessa målningar som har sitt ursprung från mitten av 1400-talet. Ja, egentligen pågår detta arbete än idag, men man kan se en stor del av målningarna. Kyrkan som sådan började sannolikt att byggas under andra halvan av 1200-talet och legenden säger att Vendels kyrka invigdes år 1310.

Vendels socken avskiljs från Tegelsmora socken i orten Örbyhus. En historiskt intressant berättelse som har med Vendels kyrka att göra är förknippad med mordet på Erik XIV. Han var kung i Sverige 1560 – 1568, men dog år 1577 på grund av förgiftad ärtsoppa, sägs det. Huruvida Erik XIV togs av daga med arsenikförgiftad ärtsoppa tvistas det om än idag. Det är nämligen inte helt säkert att man åt ärtsoppa på den tiden. Men det som är intressant här är att kyrkoherden i Vendels kyrka bevittnade Erik XIV:s död. Socknarna ligger nästintill varandra, så när kungen, som hölls fängslad i Örbyhus, höll på att dö tillkallades kyrkoherden i Vendel.