Vendels socken är en mindre ort med drygt 2000 invånare och har en mycket lång historia. Redan ca 500 år e.kr Kristus finns belägg för att människor bott och verkar här. Vendeltiden är ett begrepp som innefattar perioden mellan ca 550 till 800 e.kr, dvs tiden före vikingatiden. Namnet kommer från området Vendel i landskapet Uppland, där man funnit mängder av arkeologiska fynd från just den tiden. Det största fyndet är de stora båtgravarna som upptäcktes 1881. Då grävdes några av dem ut av dåtidens arkeolog Hjalmar Stolpe. Det finns relativt få fynd från VendeltideVendeln runtom i Sverige så detta är ett mycket viktigt fynd.

Vendels socken ligger utanför Uppsala och var del i det viktigaste området vad gällde handel under denna tidsperiod. Området var rikt och olika kungar och hövdingar som regerade i området byggde upp sin makt här, då det var ett strategiskt läge. En känd plats i Vendels socken är den s.k Ottarshögen. Högen är en gravhög och enligt sägnen ska det vara sagokungen Ottar Vendelkråkas hög. Eftersom detta ligger långt bak i tiden finns det inga klara bevis för att Ottar Vendelkråka har existerat men han är omnämnd i diktverket Ynglingasagan som är daterat till 900-talet.

I texten om Beowulf som är ungefär lika gammal, finns en person omnämnd som forskarna menar är samma person och därför säger man att det kan vara en rimlig tolkning att detta är gravhögen efter kung Ottar Vendelkråka. Sägnens Ottar var ute i strid och blev slutligen dödad av Danerna. De tillverkade en träkråka och skickade till Svearna och förklarade att Ottar var lika lite värd som en kråka. Så uppstod hans tillnamn Vendelkråka.

Örbyhus slott har spelat stor roll genom Vendels historia då många av 1500-talets kungar använde slottet. Därmed är det bevisat hur strategiskt viktigt området var. Idag är Vendels socken levande historia med de mycket intressanta lämningarna som till exempel gravhögarna.