Vendelsjön – den vackra sjön

I Vendels socken ligger Vendelsjön. Den är ca 9 km lång och endast 2 meter djup. Vanliga arter av insjöfisk finns som abborre, gädda och gös. Sjön är mycket viktig för omgivningen, både för människor och djur och det satsas mycket på att hålla den i ett bra skick.

Ett rikt fågelliv finns här och fågeltorn gör det möjligt att vara en aktiv fågelskådare. Eftersom sjön är grund är den ett perfekt ställe för många fåglar. Vendelsjön räknas som eVendel laken av Sveriges finaste fågelsjöar och hit kommer de första vårfåglarna tidigt i mars. Ett exempel på en fågelart som kommer hit är spetsbergsgåsen. Sedan fylls det på med fler och fler arter hela tiden. Runt sjön finns flera bra stopp, till exempel olika fågeltorn och vid ena stranden ligger Örbyhus slott. Att cykla runt sjön är en perfekt utflyktsidé en skön sommardag. Hela rundan blir ca 30 km. Det finns flera rastplatser anlagda runt sjön. På vissa platser runt sjön används betande kor för att hålla landskapet öppet på ett naturligt sätt. Sjön kröker sig, och har fått sitt namn från det uråldriga ordet vindla som sedan blivit till Vendelsjön.

Föreningen Pendelsjön som bildades år 1996 jobbar ständigt med att hålla sjön öppen och få in friskt vatten. Sjörensning är ett av huvudsyftena med att föreningen finns. det är ett drygt arbete att ständigt hålla efter vegetationen på ett bra sätt. Man kan vara medlem och betalar då en årsavgift, antingen som privatperson eller per hushåll. Föreningen tycker det är viktigt med en frisk sjö för bygden och att alla ska ha glädje av den. Föreningen samarbetar med Nordupplands fågelklubb och Örbyhus biologiska förening. Rent historiskt har sjön spelat roll för båtfararna i Vendel. De reste på Vendelån ända till Gamla Uppsala och även till andra ställen. Utan den kanalen hade kanske inte platsen blivit så viktig som den var.