Vendelskyrkan i Vendels socken

Vendel kyrkaI Tierps kommun och Vendels socken finns en kyrka som började byggas i slutet av 1200-talet. Kyrkan heter Vendelskyrkan och är uppförd i tegel. Valven är höga och all utsmyckning vittnar om att ära Gud. Vendelskyrkans väggmålningar målades över i samband med moderniseringar på 1700-talet, men en del av dem restaurerades under 1930-talet, för att bevara de ursprungliga motiven från 1400-talet. Konstnären hette Johannes Iwan och motiven är tidstypiska. Under samma decennium startade också en renovering av själva kyrkan, vilken pågår än i dag. Kyrkan har både byggts om och fått tillbyggnader, men sakristian från 1300-talet finns kvar på samma plats.

Ständiga förändringar över tid

Vendelskyrkan har förändrats och fortsätter så till följd av renoveringar, precis som kyrkan i stort. Genom århundraden har kyrkan förändrats och hur stark kopplingen till den är. Idag är för många svenskar kopplingen till kyrkan relativt svag och många går väldigt sällan i kyrkan. Andra aktiviteter som fotboll, tv-spel, datorspel, och mobilspel som Vegasasino.se lockar mer än kyrkbänken. Spelutvecklare kommer med nya idéer både till spel, grafik och musik och här hänger inte kyrkan med i samma takt, i alla fall inte i alla församlingar och på alla platser runt om i Sverige.

Moderniseringen av Vendelskyrkan startade på 1700-talet då det var modernt med många fönster och mer ljusinsläpp och det var i samband med att man satte in fler fönster i kyrkan som väggmålningarna målades över med vit färg. Under samma århundrade förärades dock kyrkan med både en klockstapel och ett altare. Orgeln och predikstolen kom på plats under det föregående seklet.